XIV Gminny Konkurs Przyrodniczy

XIV Konkurs Przyrodniczy Gminy Ostrów Wielkopolski został zorganizowany 17 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wtórku pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka przy współudziale Miejskich Zakładów Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. 19 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski zmierzyło się z zestawem zadań o treści przyrodniczej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI Wojciech Mołodecki.