PODSUMOWANIE AKCJI CZYTELNICZEJ

Dnia 19 czerwca br. w naszej szkole odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” pod hasłem: „Czytanie mądra rzecz”.W czytaniu brali udział uczniowie klasy I.  III a  i III b. Zadaniem uczniów było:

  • Uważne słuchanie czytanych przez pedagoga bajek, baśni, wierszy,…
  • Staranne i samodzielne wykonywanie rysunków z zeszytach lektur

Uzupełnione kolorowymi rysunkami zeszyty uczniów brały udział w konkursie „Najładniejszy zeszyt lektur”.

Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji czytania otrzymali kolorowe książeczki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Daniszynie.

W konkursie zeszytów lektur zostali wyróżnieni:

Klasa I: Aleksander M., Alicja U., Martyna F., Nikola K.

Klasa III a:  Sebastian K., Franciszek P., Agnieszka M.

Klasa III b: Nikola L., Bartek W.

GRATULACJE!