KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  • KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września  2014 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.
Ferie zimowe 16 lutego – 01 marca 2015 r.
Sprawdzian zewnętrzny dla klasy VI 01  kwietnia 2015 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 02 – 07 kwietnia 2015 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 26 czerwca 2015 r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r.

  • DNI  USTAWOWO WOLNE  OD PRACY:
Wszystkich Świętych 01 listopada 2014 r.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2014 r.
Boże Narodzenie 25 – 26 grudnia 2014 r.
Nowy Rok 01 stycznia 2015 r.
Święto Trzech Króli 06 stycznia 2015 r.
Poniedziałek Wielkanocny 06 kwietnia 2015 r.
Święto Pracy 01 maja 2015 r.
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 03 maja 2015 r.
Boże Ciało 04  czerwca 2015 r.

 Zgodnie z §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. kalendarz roku szkolnego 2014/2015 uzupełniam po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, o  kolejne dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 10 listopada 2014 r.
  • 02 stycznia 2015 r.
  • 05 stycznia 2015 r.
  • 01 kwietnia 2015 r – sprawdzian klas szóstych
  • 30 kwietnia 2015 r.
  • 05 czerwca 2015 r.

Zgodnie z §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgodnie z § 5 ust.1.

 Zgodnie z § 6a.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w dniach, o których mowa w §5 ust.1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, dojazd uczniów we własnym zakresie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.